25.01.2018
Yhteiskunta ja osallisuus

Mitä eroa on tiedolla ja mielipiteellä?

Someaikana moni kaipaa järkevää otetta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa järjestää opintopiirin, jossa puretaan kärjistettyjä vastakkaisasetteluja. Tule keskustelemaan yhteiskunnallisen keskustelun haasteista ja mahdollisuuksista sekä pohtimaan keinoja rakentaa dialogia.

Somemaailmassa moni kaipaa järkevää otetta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kepa järjestää opintopiirin, jossa puretaan kärjistettyjä vastakkaisasetteluja. Lähdemateriaalina on filosofi Ville Lähteen teos Paljon liikkuvia osia.

Ville Lähteen helppolukuinen tietokirja Paljon liikkuvia osia on kehityskysymysten asiantuntijaorganisaatio Kepan helmikuussa 2018 alkavan opintopiirin perusmateriaali.

Lähde käy kirjassaan läpi joukon julkisen keskustelun ongelmia ja umpikujia, jotka estävät meitä ymmärtämästä tiedon ja mielipiteen tai tieteen ja uskon eroja. Opintopiirissä osallistujat pääsevät pohtimaan kirjan teemoja perin pohjin.

Opintopiiri on avoin ja maksuton, ja sinne voi tulla kuka tahansa. Kepa fasilitoi ja toimii opintoalustana.

– Opintopiiri on tarkoitettu kaikille kansalaisyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneille, koulutussuunnittelija Maarit Pihkala sanoo.

Maarit Pihkala

Pihkala on toinen opintopiirin järjestäjistä. Kepa puolestaan on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö.

Opintopiiri aloitetaan rennosti aamukahvilla.

– Moni opintopiirissä käynyt on sanonut, että ihanaa kun järjestätte tällaista. Juuri tätä olen tarvinnut, Pihkala sanoo.

Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiri on kokoontunut Kepassa keväästä 2017 lähtien. Aiempina teemoina ovat olleet muun muassa Roots cause -analyysi ja SmartCSOs Labin kirja Reimagining Activism sekä muutoksen narratiivi. Käsittelyssä on myös ollut Carnegie Endowment for International Peacen tutkijan Richard Youngsin toimittama kirja Global civic activism in flux.

Opiskelu on myös tavoitteellista, kuten opintokerhoissa ja -piireissä on aina ollut tapana. Viime syksynä osallistujat valmistautuivat kysymyksin Kepan kehityspoliittiseen päivään, jonne tutkija Richard Youngs saapui puhumaan.

AJATUSTEN VAIHTOA JA VERKOSTOITUMISTA

Uudet kiinnostuneet ovat tervetulleita opintopiin. Tulijoita on Kepan jäsenjärjestöistä kuten Ihmisoikeusliitosta, Attacista ja ammattiliitoista. Lisäksi mukana on opiskelijoita. Osallistujien ikä vaihtelee 20–50 vuoden välillä. Kuten monessa muussakin koulutusteemassa naisia on enemmistö.

Ville Lähteen ajatukset kiinnostavat, ja kevään opintokerhoon on jo reippaasti ilmoittautuneita. Maarit Pihkala kertoo, että lisää mahtuu, koska kaikki eivät ehdi joka kerta paikalle.

Lähteen materiaalia löytyy netistä, ja hän vierailee myös itse opintopiirissä.

– Ihmiset ovat tykänneet valtavasti pysähtyä hetkeksi pohtimaan. Näin on päästy ongelmien juurisyihin, Pihkala sanoo.

Opintopiiri on myös ajatustenvaihtoa ja verkostoitumista. Monet haluavat jakaa ajatuksia arjen järjestötyöstä, kampanjoinnista tai ihmisten motivoinnista. Jotkut haluavat tehdä alustuksen keskusteluun yksin tai parin kanssa. Samalla siitä saa kokemusta.

– Opintopiiri on omien ajatusten sparraamista ja sitä kautta voimaantumista, Maarit Pihkala tiivistää.

Merja Leskinen
Kuvat: Istockphoto ja Kepa

 

Opintopiiri: 

Miten monimutkaisessa maailmassa tulisi viestiä? Kuinka yksinkertaisia viestit voivat olla, jotta merkityksellinen sisältö silti säilyisi? Mitä eroa on tiedolla ja mielipiteellä? Tule keskustelemaan yhteiskunnallisen keskustelun haasteista ja mahdollisuuksista, sekä pohtimaan yhdessä keinoja rakentaa dialogia. Yhteiskunnallisen muutoksen opintopiirin kevään tapaamiset starttaavat pe 9.2.2018. Uudet opintopiiriläiset ovat lämpimästi tervetulleita.

Perjantaina 9.2.2018 kello 9–11 Tutustumme yhdessä Ville Lähteen esseekirjaan Paljon liikkuvia osia sekä keskustelemme BIOS-tutkimusyksikön työstä yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Yhtenä keskustelun pohjana on myös Villen blogi Sadan vuoden urakka – Miten ilmaston kanssa edetään.

Perjantaina 2.3.2018 kello 10–12 Ville Lähde vierailee opintopiirissä ja avaa kanssamme julkisen keskustelun haasteita. Keskustelemme myös siitä, millaisena hän näkee globaalivastuujärjestöjen roolin yhteiskunnallisen muutoksen edistäjinä.

Perjantaina 23.3.2018 kello 9–11 Tutkimme yhdessä, millaisia uusia ajatuksia saimme materiaaliin tutustumisesta ja Ville Lähteen vierailusta sekä miten haluamme jatkaa yhteistä oppimisrupeamaa yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Opintopiiri kokoontuu Helsingissä Kepan Dialogi-koulutustilassa, Elimäenkatu 25–27 (6. kerros). Opintopiiriin voi osallistua matalalla kynnyksellä vaikka ei artikkeleita tai kirjaa olisi ehtinyt lukeakaan. Uudet opintopiiriläiset ovat lämpimästi tervetulleita. Tila on esteetön ja tarjoamme inspiroivat aamukahvit.

Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koulutus@kepa.fi.

Lue myös

15.12.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Talouspolitiikkaa ohjaavat ideologiat