12.09.2019
Näkökulma

Sivistystyö jatkuu yhteistyön voimalla eteenpäin

TSL:n pääsihteeri Jouko Muuri kertoo Näkökulmassa, mikä on sivistystyön keskeinen tavoite tänä päivänä.

TSL:n pääsihteeri Jouko Muuri kertoo Näkökulmassa, mikä on sivistystyön keskeinen tavoite tänä päivänä.

Työväen Sivistysliitto on juhlinut satavuotisjuhlavuottaan töitä tekemällä. Perustamispäivänä syyskuun ensimmäisenä juhlavuoden tapahtumat huipentuivat Paasitornissa Helsingissä humaaniin sivistysviestiin ”Ihmiset, lukekaa kirjoja. Mitä vähemmän luulette, sitä enemmän tiedätte. Mitä enemmän tiedätte, sitä vähemmän kärsitte. Mitä vähemmän kärsitte, sitä enemmän ehditte lukea.”

Kirjailija Juha Hurmeen mieleenpainuvat ja ajankohtaiset sanat kuvaavat tämän ajan vapaan sivistystyön viestiä osuvasti. Paasitornissa Hurmeen sanat taipuivat komeaksi Nyljetyt laulut -kantaatiksi, jonka oli säveltänyt kuoronjohtaja ja säveltäjä Tomas Takolander.

TSL:lla ja sivistystyöllä riittää tehtävää tänään ja tulevaisuudessa. Työn murrokseen, digitalisaatioon, tekoälyn käyttöön ja alustatalouteen liittyvät kysymykset ovat ensiarvoisen tärkeitä käsitellä myös koulutuksen keinoin.

Sivistystyön suuri haaste liittyy polarisaatioon, kansakunnan jakautumiseen toisilleen vastakkaisiin ryhmiin, joiden ymmärrys oman kuplan ulkopuolisten toimijoiden tekemiseen vähenee. Tämä puolestaan kasvattaa vihapuhetta ja muita ääri-ilmiöitä.

Yhteiskunnassa on liikaa vastavoimia, jotka kyseenalaistavat sivistyksen, tieteen ja yhteisen arvopohjan. TSL:n tehtävä on siis jatkossakin kantaa sivistyksen soihtua, eli auttaa ihmisiä näkemään oma toimintansa suhteessa yhteiseen hyvään ja hakemaan sitä myös muiden toiminnasta.

TSL:n toiminta ennakoi ja seuraa tiiviisti jäsenjärjestöissämme tapahtuvaa kehitystä. Luottamusmiesten ja -henkilöiden osaamisesta ja toimintaedellytyksistä pitää jatkossakin pitää huolta. Aikuisten perustaitojen ja maahanmuuttajien työelämätaitojen ohella TSL keskittyy erityisesti tukemaan jäsenjärjestöjen koulutuksen suunnittelua ja koulutuksen toteutusta.

TSL-koulutuksen volyymi säilynee ennallaan noin 28 000 opetustunnissa vuosittain. Teemoissa tapahtunee lähivuosinakin melkoista muutosta. Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on paljon työelämään liittyviä muutoshankkeita ja osa niistä merkitsee koulutussisältöjen osalta työtä myös TSL:lle.

Yhteisöllisyyden lisääminen on työväen sivistystyön keskeinen tavoite. Ammattiyhdistysliikkeen käynnistämä järjestämistoiminta tukee yhteisöllisyyden paluuta. Taistelu ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja ja heikommista huolehtiminen ovat myös osa yhteisöllisyyttä.

Työväenliikkeen voima perustuu yhteisöllisyyteen. Meidän on kasvatettava itsemme kansalaisina uudelleen arvostamaan toisiamme ja muiden ponnistuksia yhteisen hyvän eteen. Tämä sivistyksen ja yhdessä tekemisen soihdun kantaminen on aina ollut TSL:n olemassaolon oikeutuksen vahva ydin, mutta nyt sen merkitys korostuu uudestaan, sillä yleissivistys on perusta myös uudistumiskykyiselle yhteiskunnalle.

TSL haluaa toiminnallaan puolustaa myös yhteistä eurooppalaista arvopohjaa, johon kuuluvat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Työtä siis näyttää riittävän satavuotiaalle sivistysliikkeelle. Joten sivistyksen voimalla eteenpäin.

Jouko Muuri
pääsihteeri, Työväen Sivistysliitto