Kenellä on aikaa ja kiinnostusta lukea puolueohjelmia, kun kiire stressaa muutenkin?

02.02.2017
Yhteiskunta ja osallisuus

Gallupit vai periaatteet – Mikä ohjaa politiikan sisältöä?

Nousukiidossa oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen. Henkilövalintojen huumassa kokousedustajat päättävät politiikan sisältöjen suunnasta.

Nousukiidossa oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen. Henkilövalintojen huumassa kokousedustajat päättävät politiikan sisältöjen suunnasta.

Sosialidemokraatit ovat pohtineet periaateohjelmansa uudistamista viimeisen parin vuoden ajan. Puoluetoimisto on tuottanut keskustelumateriaalia ja ympäri maata on käyty periaatekeskustelua. Puoluehallitus on lähettänyt Lahteen saapuville viidellesadalle kokousedustajille esityksen, joka on herättänyt äänekästä keskustelua jo valmistelun aikana.

Lahdessa selviää hyväksyvätkö puoluekokousedustajat uuden periaateohjelman vai käykö kuin sadussa: ei syntynyt takkia mutta liivit tai tuluskukkaro lähtee jatkovalmisteluun.

Perinteikäs puolue tietää, ettei valmista synny viikonlopussa. SDP:n puoluehallitus on asettanut puoluekokouskäsittelyä valmistelevia työryhmiä. Periaateohjelmatyötä valmistelee loppumetreillä Henrik Haapajärven vetämä työryhmä.

– Puoluekokous saa käsiteltäväkseen puoluehallituksen esityksen periaateohjelmasta, mutta valmisteleva työryhmä on päätynyt esittämään periaateohjelmatyön jatkamista ja puoluehallituksen esityksen hyväksymistä puoluekokouksessa suuntalinjauksena, joka ohjaa tätä jatkotyötä. Mutta kokousedustajathan asian lopulta päättävät, Haapajärvi sanoo.

Edellinen periaateohjelma hyväksyttiin vuoden 1999 puoluekokouksessa. Haapajärvi itse on taipuvainen lyhyeen ohjelmaan. Sellainen toimisi tässä ajassa.

– Puolueen on kyettävä kertomaan keskeiset tavoitteet tiiviisti, Haapajärvi sanoo.

Mutta mihin periaateohjelmia tarvitaan tänä päivänä, kun jokainen puolue kuuntelee herkällä korvalla kansalaisten tuntoja peilaavia gallup-kyselyjä?

PIKAVOITOT EIVÄT KANNA PITKÄLLE

– Politiikkaa ei voi tehdä, jollei ole periaatteita, Johanna Autio sanoo. Hän työskentelee toiminnanjohtajana SDP:n Pohjanmaan piirissä.

Autio tuntee puoluetyön arjen. Potentiaaliselle jäsenelle ei tyrkytetä ensimmäisenä puolueen periaateohjelmakirjaa. Ihmiset ovat erilaisia. Toiset lukevat eri puolueiden ohjelmia ennen valintaansa, toisten kanssa keskustellaan periaatteista.

– Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo pitää näkyä kuntatason työssä. Jokaisen tehdyn aloitteen on avauduttava näistä näkökulmista. Kuntavaaleihin ehdolle asettuvat selvittävät usein mitä demarit ovat aiemmin tehneet, Autio sanoo.

Puolueet hakevat parhaillaan kuntavaaleihin ehdokkaita. Aution mukaan jäsenkehityksen piikit ajoittuvat aina vaalien alle. Jos tulet ehdokkaaksi, liityt yleensä puolueeseen.

Gallup-maailmaan kokenut puoluetyöntekijä ei jaksa uskoa. Vain vaalien lopputulos ratkaisee.

– Kestävää poliittista työtä ei voi rakentaa pikavoittojen varaan, Autio sanoo.

Millainen periaateohjelma puree tänä päivänä?

PERIAATTEITA VAI TOIMENPITEITÄ

Forssan ohjelma oli lyhyt julistusmainen vaatimuslista. Moni puolestaan pitää vuoden 1952 puolueohjelmaa parhaana. Sen keskeisenä laatijana oli sivistysliikkeen pitkäaikainen vaikuttaja R.H. Oittinen, jota myös peruskoulun isäksi luonnehditaan. Dosentti Ville Jalovaara toisi Forssan ohjelman kaltaisen julistuksen tähän hetkeen.

– Nyt tarvitaan rohkeasti konkreettinen ohjelma, Jalovaara sanoo.

Ville Jalovaara on puoluekokousedustaja ja hän haluaa, että ohjelmaan kirjataan konkreettisia toimia työllisyydestä, koulutuksesta ja subjektiivisesta päivähoidosta. Ohjelma voisi olla eräänlainen unelmapaperi. Hän uskoo, että ihmiset lukisivat sellaista.

Jaksavatko ihmiset lukea periaateohjelmia tänä päivänä vai olisiko paikallaan napakka listaus tavoitteista ja toimista? Kaikkihan on tänä päivänä tiivistettävä lyhyeen päivitykseen twitterissä ja facessa tai kuvalliseen ilmaisuun youtubessa.

– Ohjelma saa olla kompakti, ei toimenpideohjelma vaan sellainen julistus periaatteista, joihin toimenpideohjelmat voivat sitten nojata, Inari Juntumaa sanoo.

Hän on osallistunut periaateohjelman valmisteluun. Juntumaa työskentelee TSL:ssa koulutuspäällikkönä ja on vetänyt useita periaatetyöpajoja puolueen väelle.

Juntumaan mielestä puolueen on raamitettava maailman tila ja linjattava millaisin periaattein se toimii.

– Arvojen ei tarvitse olla keskeisessä osassa, koska ne ovat yleisiä eivätkä riittävästi erottele puolueita, Juntumaa linjaa.

Periaateohjelmaan hän kaipaa ideologian kuvausta, joka sisältää ymmärryksen maailman tilasta.

Sosialidemokraatit kokoontuvat päättämään ohjelmistaan 3.–5. helmikuuta 2016 Lahdessa. Samalla kokousedustajat valitsevat puoluejohdon. Aikamerkki seuraa sisältöteemojen käsittelyä.

Teksti: Merja Leskinen
Kuva: Istockphoto

Lue myös

15.12.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Talouspolitiikkaa ohjaavat ideologiat