ETUI:n kursseilla luodaan yhteistyötä eri Euroopan maista tulevien ammattiyhdistysliittojen välille, Gabriela Portela kertoo. (Kuva: ETUI:n kuva-arkisto)

ETUI:n kursseilla luodaan yhteistyötä eri Euroopan maista tulevien ammattiyhdistysliittojen välille, Gabriela Portela kertoo.

15.10.2015
Työelämä

Aikuinen oppii jakamalla tietoa ja kokemuksia

Tutkimus- ja koulutusinstituutti ETUI:n pedagogista toimintaa johtava Gabriela Portela pitää tärkeänä, että eri Euroopan maista tulevat ammattiyhdistysliikkeen toimijat vaihtavat ETUI:n koulutuksissa kokemuksiaan.

Tutkimus- ja koulutusinstituutti ETUI:n pedagogista toimintaa johtava Gabriela Portela pitää tärkeänä, että eri Euroopan maista tulevat ammattiyhdistysliikkeen toimijat vaihtavat ETUI:n koulutuksissa kokemuksiaan.

Eurooppalainen tutkimus- ja koulutusinstituutti, European Trade Union Institute ETUI toimii ammattiyhdistyskeskusjärjestö European Trade Union Confederationin yhteydessä. Sen kursseihin kuuluu kieliopintoja ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta, talous- ja sosiaalipolitiikkaa sekä kouluttajaopintoja. Koulutukseen hakeudutaan jäsenjärjestöjen kautta. Suomalaiset ETUI:n jäsenet ovat keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava.

Gabriela Portela on huomannut kurssi toisensa jälkeen, kuinka tärkeää ammattiyhdistysliikkeen toimijoille on jakaa omia kokemuksiaan muiden kanssa.

– Monille ETUI:n kurssit voivat olla ainoita Euroopan tason paikkoja vaihtaa kokemuksia. Osallistujat oppivat toisiltaan hyviä käytäntöjä ja vievät oppimansa takaisin kotiin. Näin luodaan yhteistyötä liittojen välille, Portela sanoo.

ETUI:n perustamisen taustalla on ollut ajatus, että eurooppalaisen keskusjärjestön yhteyteen tarvitaan itsenäinen tutkimus- ja koulutusorganisaatio. Tutkimustulosten kunnioittaminen on laitokselle keskeistä. Ay-toimijoiden on tunnettava, mitä työlainsäädännössä ja taloudessa tapahtuu.

Vaikka ETUI on itsenäinen organisaatio, opetus linkittyy ammattiyhdistysliikkeen arvoihin ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Poliittinen tilanne, ilmastonmuutos ja talous eivät voi olla vaikuttamatta ammattiyhdistysliikkeeseen eivätkä sen koulutukseen.

Portugalilaisen Gabriela Portelan oma tausta on kouluttamisessa. Hän on työskennellyt aikaisemmin Brysselissä politiikan parissa, mutta on vuosien myötä yhdistänyt poliittisen tuntemuksen koulutukselliseen osaamiseen.

– Pedagogiikka on intohimoni, hän sanoo hymyillen.

ASIANTUNTEMUS RAKENNETAAN KOKEMUKSEN VARAAN

ETUI:n koulutuksissa on keskeistä ymmärtää, mitä kaikkea osaamista luokasta löytyy valmiina. Se on Gabriela Portelan mielestä olennaista aikuisten opettamisessa.

– Jos kouluttajana et ymmärrä tätä, epäonnistut, hän painottaa.

ETUI:n oppimisnäkemyksellä, sosiaalisella konstruktivismilla, tarkoitetaan juuri tätä. Jokaisen henkilökohtainen ja inhimillinen pääoma, kokemukset ja osaaminen, ovat osa yhteistä oppimisprosessia. Yhteiskunta vaikuttaa tähän kaikkeen, kuten myös ammattiyhdistysliikkeen arvot.

– Aiempien tietojen, kokemusten ja osaamisen päälle rakennetaan lisää tietoa, joka konstruoituu eli rakentuu sosiaalisessa ympäristössä muiden ihmisten kanssa. Tässä on sosiaalisen konstruktivismin ydin: asiantuntemus rakennetaan kokemuksen varaan. Tämä on kaikkein tehokkain tapa opettaa aikuisia, Portela tiivistää.

Hän itse kouluttaa kouluttajia. Pääaiheita ovat aktiivinen oppiminen, oppimiskehän johtaminen, koulutuksen suunnittelu sekä kaikki oppimistapahtumaan liittyvä.

– Jokainen koulutus on erittäin palkitseva, aina syntyy paljon positiivista, jota ottaa mukaan ja opettaa. Lähden aina koulutuksistani ajatellen, että tämän takia me tätä teemme.

ETUI:lla on yhteistyötä yliopistojen kanssa. Tarkoituksena on yhdistää ammattiyhdistysliikkeen koulutus viralliseen koulutukseen. Ammattiyhdistysliikkeen koulutuksen kautta voi jopa saada virallisen koulutusjärjestelmän tutkinnon. Tässä ETUI tekee yhteistyötä muun muassa isobritannialaisen Ruskin Collegen ja Ranskalaisen Lillen yliopiston kanssa. Yhteistyö yliopistojen kanssa mahdollistaa myös ammattiyhdistysliikkeen asiantuntemuksen yhdistämisen akateemisen osaamiseen.

Inari Juntumaa
Työelämä- ja järjestökouluttaja TSL:ssä
Kuva: ETUI:n kuva-arkisto

Lue lisää jutun aiheista
The European Trade Union Institute ETUI