Kaksi naista hymyilee ulkona.

Sanni Tuomivirta ja Sanna Valjakka kannustavat kaikkia työnantaja- ja henkilöstöpuolen edustajia osallistumaan työpolkuohjaaja-koulutukseen.

29.11.2023
Työelämä

Erityisen tuen tarve ei estä työntekoa

TSL:n Työpolkuohjaaja – Silta työhön -hanke haluaa lisätä yritysten rohkeutta palkata työpaikoille erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä ja työyhteisöjen valmiuksia kohdata heitä.

Työpolkuohjaaja huolehtii omalla työpaikallaan siitä, että erityistä tukea tarvitsevat työntekijät saavat työyhteisössä hyvän vastaanoton ja hyväksyvää, yhdenvertaista kohtelua sekä mahdollisuuden kiinnittyä yhteisöön.  Lisäksi he jakavat työpaikalla tietoa muille työyhteisön jäsenille, minkälaista tukea kyseinen työntekijä voi tarvita ja miten häntä voi auttaa työhön sitoutumisessa, kiinnittymisessä ja työn oppimisessa.

Erityisen tuen tarvetta ei työpaikoilla aina osata huomioida. Lisäksi työyhteisöissä voi ollaennakkoluuloja, joista kaikkiaei aina osata tunnistaa.

– Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että työpaikoilla tiedostettaisiin se, että ennakkoluuloja voi kuitenkin olla, vaikka oletetaan, että niitä ei olisi. Käymme työpolkuohjaajien kanssa läpi ennakkoluulojen ja asenteiden tunnistamista, käsittelyä ja pohdintaa siitä, miten ne voivat vaikuttaa omaan toimintaan, Työväen Sivistysliiton työelämän kehittämisen asiantuntija Niina Sahlberg sanoo.

Koulutuksissa opetellaan myös huomaamaan niitä tarpeita ja tilanteita, joissa henkilöt saattavat tarvita erityistä tukea.  

– Ne voivat olla sellaisia, joita ei itse koe haastavaksi, mutta jollekin toiselle ne voivat olla eri syistä vaikeita. Näitä asioita on tärkeä tiedostaa, Sahlberg jatkaa.  

Hän lisää, miten polkuohjaajaa ei tule sekoittaa työpaikkaohjaajaan. Jälkimmäinen ohjaa opiskelijoiden työssäoppimista työpaikalla. Työpolkuohjaaja-valmennus puolestaan kohdistuu erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden kohtaamiseen sekä vuorovaikutuksen keinoihin perehdytyksessä ja ohjaamisessa.

Sama perehdytys ei toimi kaikille

TSL:n päätoteuttama Työpolkuohjaaja – Silta työhön -hanke sisältää yhteisen aloitusosion, jossa käydään läpi erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden ohjaamista yleisesti ja työpolkuohjaajan roolia. Neljä valinnaista osiota sisältävät maahanmuuttaneiden, nuorten, osatyökykyisten ja neurokirjolla olevien työntekijöiden ohjaamista ja kohtaamista työpaikalla.

Niina Sahlberg kertoo, miten yksi ja sama perehdytys ei toimi kaikille.

– Henkilöillä voi olla erilaisia oppimisen haasteita tai hän voi tarvita ärsykkeiltään erilaisen ympäristön, kuvallisia ohjeita tai selkokielistä ohjeistusta.

Nuorille puolestaan kaikki työelämän perusasiat ovat uusia ja perehdytyksessä he voivat tarvita oppia näistä asioista.  

– Maahanmuuttaneiden kohdalla voi olla, että lähtökulttuuri on hyvin erilainen ja vaikka henkilö olisi tehnyt samaa työtä jossain toisessa maassa tai ympäristössä, toimintatavoissa voi kuitenkin olla paljon eroavaisuuksia.

Osatyökykyisistä apua työvoimapulaan

JPS Palvelut on Hartolassa ja sen lähialueella toimiva ateria-, majoitus- ja juhlapalveluita tarjoava yritys. Työntekijöitä yrityksellä on viistoista, sesonkiaikaan enemmän. Tällä hetkellä yritys pärjää olemassa olevalla työvoimalla, mutta muutama työntekijä on lähivuosina eläköitymässä. Lisäksi yritys on laajentamassa toimintaansa. 

Työpolkuohjaa-hankkeeseen JPS Palvelut lähti mukaan, koska yrityksen toimitusjohtaja Sanni Tuomivirta koki tärkeäksi sen, että työpaikallapystytäisiin mahdollisimman hyvin huomioimaan ihmisten erilaisuus.

– Olemme työllistävä yritys. Vaikka työvoimapula ei vielä ole meihin kolahtanut, se kuitenkin on alalla olemassa. Väestön ikääntyessä työkykyisiä työntekijöitä ei riitä tarpeeksi kaikille yrityksille ja meidän on siihen varauduttava.

Tuomivirta uskoo, että JPS Palveluiden tulevaisuuden työntekijät voivat olla heitä, joilla on vaikeuksia työllistyä eli esimerkiksi juuri osatyökykyisiä, maahanmuuttaneita tai nuoria. Hän kertoo, että yritys on valmis mukauttamaan työtä sopivaksi tuleville työntekijöille sen sijaan, että se etsisi työntekijöitä, joka olisivat heti valmiita haluttuun muottiin.

– Erityistä tukea tarvitsevat ovat ihan yhtä päteviä työntekijöitä omalla tavallaan kuin ketkä tahansa muutkin, JPS Palveluiden siivouspuolen palvelupäällikkö Sanna Valjakka jatkaa.

Keinoja erityispiirteiden ymmärtämiseen

Syksyllä 2023 Sanni Tuomivirta ja Sanna Valjakka osallistuivat työpolkuohjaa-hankkeen nepsy-piirteitä omaavien työntekijöiden kohtaaminen -koulutusosioon. Nuorten, maahanmuuttaneiden ja osatyökykyisten kohtaaminen ovat vuorossa ensi keväänä.

Valjakka kertoo saaneensa koulutuksesta paljon ideoita, miten toimia, jotta eri osapuolet ymmärtäisivät toisiaan.

– Koulutuksessa hoksasin, että jos jollain ihmisellä on jotain erityispiirteitä, hänellä voi olla siihen syy ja toisaalta sain myös keinoja ja ymmärrystä ihmistä ja hänen diagnoosiaan kohtaan.

Tuomivirta havahtui koulutuksessa siihen, mitä kaikkea esimerkiksi autismin kirjoon voi liittyä ja miten hän jossain tilanteissa aiemmin olisi voinut tehdä jotain huomioivammin. Valjakka puolestaan kertoo, miten hän on jo käytännössä ottanut uusia oppeja käyttöön. Lisäksi hän kokee olonsa nyt varmemmaksi toimia nepsy-ihmisten kanssa.

Työllistymisen kohtaanto kasvaa

Työpolkuohjaajavalmennuksen lisäksi hankkeessa kehitetään työpolkuohjauksen toimintamallia. Mallin avulla on tarkoitus lisätä päijäthämäläisten työpaikkojen valmiuksia ottaa vastaan erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä syventämällä yritysten ymmärrystä heidän huomioimisensa tärkeydestä. 

– Kun monilla alueilla ja aloilla on pulaa työntekijöistä, olisi hyvä, jos yritykset uskaltaisivat ja osaisivat työllistää erilaisia työntekijöitä ja pystyisivät vastaamaan heidän tarpeisiinsa myös ohjauksessa, Niina Sahlberg sanoo.

Sahlberg uskoo, että kun työpaikat saavat työkaluja ja keinoja ohjaamiseen ja kohtaamiseen, kasvaa samalla rohkeus palkata erityistä tukea tarvitsevia, eikä työpaikoilla enää pidetä tiettyjä erityistarpeita erikoisina tai pelätä niitä.

–Samalla yritykset myös toivottavasti tunnistavat niitä vahvuuksia ja hyötyjä mitä siitä saa, kun palkkaa erilaisia ihmisiä ja lisää tällä tavalla työpaikan monimuotoisuutta.

Helmikuuhun 2025 asti käynnissä oleva hanke on suunnattu sekä pienille että suurille yrityksille ja muille työllistäville tahoille Päijät-Hämeen alueella. Osallistua voi joko koko henkilöstö tai vaikka vain yksikin työntekijä.

– Tärkeintä on se, että vie tietoisuutta työyhteisöön, ja jakaa sitä siellä, jotta asiat tulisivat osaksi työpaikan toimintakulttuuria ja ymmärtämisen ja kohtaamisen käytänteet osaksi ohjaamista.

Työpolkuohjaaja – Silta työhön -hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Teksti

Natasha Petrell